:zap: Förbeställ CUPRAs helt nya smarta laddare nu och få 1.130kr rabatt under en begränsad tid. Boka din nu

Vanliga frågor

Allmän information

Vår laddboxkräver ingen service.
För modeller med internetkapacitet kan du använda din Charging App för att individuellt installera programuppdateringar på laddbox, förutsatt att den har varit ansluten till internet.
Här hittar du mer information om programuppdateringarna.
Laddaren är avsedd för elfordon på den europeiska marknaden och levereras med den standardiserade AC-kontakten för den europeiska marknaden (typ 2).
I princip ja. I fråga om flerfamiljshus måste dock bostadsrättsföreningen inkluderas i ditt projekt för att avgöra om du får installera en wallbox. 
 
Dessutom är installationens genomförbarhet beroende av tillgång till elektrisk infrastruktur på din parkeringsplats.
Det beror på olika faktorer. Om du äger en bostad med egen elmätare, garage eller parkeringsplats, så uppfyller du de viktigaste kraven. Men även om du är hyresgäst och har en egen parkeringsplats är en installation i princip möjlig. För att utreda detta är det bäst att du kontaktar din hyresvärd. 
Med våra serviceerbjudanden för laddbox vänder vi oss framför allt till egnahemsägare och hyresgäster med egen parkeringsplats som är intresserade av innovativa mobilitetslösningar. 
För närvarande är laddaren i huvudsak riktad mot slutkunder. I syfte att bättre kunna tillgodose behoven även hos våra affärskunder i framtiden, arbetar vi på en lösning som är förenlig med den s.k. kalibreringslagen.
Vi erbjuder våra kunder länken mellan mobilitet och elektricitet – och hjälper dig på så sätt att bestämma dig för en elbil och därmed för en mer hållbar mobilitet.  
 
Med våra laddningsprodukter kompletterar vi utbudet från Volkswagen Group:  
 
Volkswagen Group erbjuder elbilar till attraktiva priser med allt större räckvidd – Elli möjliggör bekväm och hållbar laddning hemma. 
Alla elfordon som är utrustade med en laddkoppling av Typ 2 kan laddas via våra laddare varianter. Denna kopplingstyp är den europeiska standarden för växelströmsladdning, vilket innebär att alla wallboxvarianter som regel är kompatibla med alla europeiska elfordon.
SEAT/CUPRA Charger är vår laddare för hemmabruk som finns i tre olika versioner. Dessa är SEAT/CUPRA Charger (utan konnektivitet), SEAT/CUPRA Charger Connect och SEAT/CUPRA Charger Pro.

Laddarna skiljer sig i huvudsak med avseende på följande:
 • Kapaciteten att ansluta till internet och därigenom fjärråtkomst via appen
 • Kapaciteten att upprätta en internetanslutning via antingen Ethernet, wifi eller LTE
 • Kapaciteten att styra åtkomst till laddaren med hjälp av ett RFID-laddkort
 • Förekomsten av en MID-certifierad energimätare

Här är en översikt av laddarna:
SEAT/CUPRA Charger (utan konnektivitet)
 • Basversion av laddare
 • Möjliggör enkel laddning (åtkomstkontroll ej möjlig)
 • Kan inte anslutas till internet, och drar inte nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Har ingen energimätare installerad
SEAT/CUPRA Charger Connect (valbar med LTE)
 • Ansluten till internet via wifi eller Ethernet
 • Har en LTE-modul installerad som inte är aktiverad (senare aktivering är möjlig i vissa länder mot en extra avgift)
 • Drar nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Åtkomst kan styras via ett RFID-laddkort
 • Har ingen energimätare installerad
SEAT/CUPRA Charger Pro (inkl. LTE)
 • Ansluten till internet via wifi, Ethernet eller LTE (permanent aktiverat i fabriken)
 • Drar nytta av mjukvaruuppdateringar
 • Åtkomst kan styras via ett RFID-laddkort
 • Har en MID-certifierad energimätare installerad för att kunna mäta laddningsmängd och fakturera arbetsgivaren vid behov.

I Sverige finns det laddningsmodeller för närvarande i en 7,4 kW-variant (enfas) och en 11 kW-variant (trefas). Alla modeller har en fast installerad laddkabel. För mer information om laddarmodellerna ber vi dig kontakta din återförsäljare eller appens kundsupport.
Våra laddarmodeller kan monteras på lämpliga väggar eller andra stationära väggar som uppfyller vissa krav. Dessa ytor inkluderar även pelare/stativ.
Följaktligen kan du vanligtvis installera laddaren på en pelare/stativ om minimikraven är uppfyllda. Vi tillhandahåller dock för närvarande inte motsvarande tillbehör. Be din installationspartner om råd i detta avseende.

Installation

Hur lång tid installationsarbetena tar beror på förhållandena på installationsplatsen. Installatören ger dig en tidsangivelse som baseras på din home check. I genomsnitt borde du räkna med tre till fyra timmar för installation och idrifttagning av din wallbox. 

Du kan låta den tjänsteleverantör som du väljer installera din wallbox. 
Viktigt: Generellt åtgärdar vi självklart felfunktioner hos din wallbox utan kostnad – det gäller dock inte om felfunktionen har orsakats av en felaktig installation. Därför är du med vår professionella installationsservice på den säkra sidan. 
Vår servicepartner eller elektrikern som du har anlitat ger dig en bindande utvärdering på huruvida du uppfyller kriterierna efter en Home Check.
Eftersom byggprojekt som involverar flera laddbox är beroende av individuella egenskaper, kan vi tyvärr inte ge en generell rekommendation. Därför rekommenderar vi en analys på plats av en behörig elektriker.
Men generellt sett är det maximala antalet laddbox på en enskild plats beroende av tillgänglig anslutningseffekt och tillstånd från leverantören (måste lämnas in av elektriker). Vår trefas-laddbox genererar 16 ampere/11 kW. I ett idealiskt fall uppgår anslutningseffekten till faktor n. Alternativt kan lösningar inklusive separat dynamisk belastningshantering med effektspolar eller DIP-switchar dynamiskt eller statiskt minska laddarens uteffekt för att förhindra överbelastning. Laddningskapaciteten för din wallbox reduceras enligt inställningen.
Alla våra laddarmodeller kan monteras på lämpliga väggar eller andra stationära ytor som uppfyller följande krav:
 • Ytan måste vara jämn.
 • Det måste vara möjligt att installera laddaren på ytan på så sätt att laddaren skyddas från yttre skador.
 • Det måste vara möjligt att installera laddaren på ytan på så sätt att inga andra föremål finns inom 300 mm från laddaren.
 • Ytan måste skyddas från extrem solstrålning.
 • Ytan måste ha en bärförmåga på minst 100 kg.
Din installatör hittar alla nödvändig information för installationen i användarmanualen samt på www.elli.eco/downloads.
Observera att du inte får installera laddaren på egen hand! Du bör ge en behörig person i uppdrag att utföra arbetet i enlighet med lokala bestämmelser.
Vi rekommenderar att du studerar platsen i förväg för att se hur många wallboxar du kan installera på en enskild plats. För att göra detta, kontakta en tillförlitlig elektriker och förse dem med en beskrivning av ditt byggprojekt.
För att installera din laddbox krävs arbete på ditt hems elsystem. Eftersom detta är farligt får du inte installera din laddbox själv utan måste anlita någon som har tillstånd att utföra arbetet enligt lokala föreskrifter.
Vi rekommenderar dig att vara på plats under installationen för att få den nödvändiga introduktionen till wallboxen och för att möjliggöra en fullständig konfiguration av modeller med internetanslutning. När installationen är avslutad kommer du att ombes att skriva på en idrifttagningsrapport. 

Konfigurering och parning

Om du har köpt någon av våra internetbaserade modeller rekommenderar vi att du upprättar en internetanslutning av din Wallbox via vår Configuration Manager med Elli Backend.

Den här anslutningen ger dig vissa fördelar:
 • Felindikationer kan bekvämt åtgärdas på distans
 • Din Wallbox är alltid uppdaterad med programvara av den senaste versionen och du får automatiskt nya funktioner
 • via en inkopplad laddningsapp kan du administrera åtkomsträttigheter, visa laddningshistorik och fjärrstyra din Wallbox på ett bekvämt sätt
Configuration Manager är ett lokalt konfigurationsgränssnitt vars primära syfte är att ansluta Wallbox till internet och därigenom upprätta en anslutning till Elli Backend. 
Genom Configuration Manager kan dessutom flera lokala inställningar göras. 

Configuration Manager är inte avsedd för att ge insyn i användningen eller laddningshanteringen av en Wallbox. De här funktionerna, t.ex. åtkomstkontrollen för simkort eller insyn i laddningshistoriken, hittar du i laddningsappen.

Configuration Manager är både avsedd för användaren när en Wallbox installeras för första gången och för kvalificerade elektriker som utför underhåll och felanalys.
Efter idrifttagandet har du åtkomst till Configuration Manager på flera olika sätt:
 • Anslutning via din lokala WLAN-hotspot på Wallbox
 • med den lokala IP-adressenac
 • med DNS från Wallbox (värdnamn)
Denna WLAN-hotspot på Wallbox aktiveras alltid vid omstart. Det innebär att strömförsörjningen slås på igen.  
För att komma åt Configuration Manager via det lokala nätverket måste den redan vara integrerad i hemnätverket. Därför är åtkomst inte möjlig förrän en första konfiguration har skett med WLAN-hotspot. 

Obs! Om en säkerhetsfråga visas när du anger IP-adressen för konfigurationssidan ska du kontrollera att du har angett rätt IP-adress. Om den är korrekt kan du bekräfta säkerhetsfrågan och får därefter ange lösenordet. 

Konfiguration – så går du tillväga

Obs! Konfiguration av wallbox kan enbart ske när den vänstra LED-lampan (wallbox-LED) lyser med fast blått sken. I annat fall brukar det fungera att stänga av och slå på den igen via ditt kopplingsskåp. 

Inför konfigurationen behöver du din konfigurationsdekal. Håll den redo när du sätter igång.
config_sticker_view.png  
 • Viktigt: Under konfigurationen ska du befinna dig alldeles i närheten av din wallbox.
 • Anslut först din smartphone, din bärbara dator eller surfplatta till wallboxens WLAN-hotspot. 
 • Gå till ”WLAN-sökning” och välj nätverket för din wallbox. 
 • Nätverksnamnet (SSID) och åtkomstlösenordet framgår av konfigurationsdekalen i ditt wallbox-paket. 
 • Ange nu lösenordet för Wifi-hotspot och klicka på ”Anslut”.
 • Öppna sedan wallboxens konfigurationssida genom att ange adressen i webbläsaren på din smartphone.
  Motsvarande IP-adress finns också på konfigurationsdekalen.
 • Anslut konfigurationssidan till wallboxen genom att ange lösenordet till konfigurationssidan, ”Configuration Page Password”.
 • Du kan ange den manuellt eller skanna QR-koden på konfigurationsdekalen om du använder din smartphone.
 • Du befinner dig nu i konfigurationsmenyn och kan konfigurera din wallbox för appstyrningen.
 • Välj WiFi i Configuration Manager under menypunkten ”Anslutningar”.
 • Sök efter nätverken och välj ditt eget när signalstyrkan är tillräcklig.
 • Nu kan du ange lösenordet till WLAN.
IP-adressen för konfigurationen hittar du på klistermärket som bifogats i förpackningen. Den behövs för att kunna konfigurera din Wallbox.  
 
 • Ange adressen ”192.168.123.4” i webbläsaren på din enhet (mobiltelefon, surfplatta ...) och acceptera en osäker anslutning.
 • Sedan loggar du in med ditt ”Configuration Page Password”.
 • Du kommer då till konfigurationsmenyn.
 • Här kan du definiera önskad internetanslutning för din Wallbox och därmed aktivera den för Elli Backend.  

Laddning och drift

När du använder appen kan du t.ex. se din laddningshistorik, hantera laddningskorten (RFID) och enkelt hitta allmänna laddningsstationer i närheten. Appen är också viktig för att hålla din wallbox uppdaterad.

Appens funktioner utökas kontinuerligt för att ge dig bästa möjliga laddupplevelse.
Två laddkort medföljer din laddbox, under förutsättning att den har stöd för RFID.
 
Du kan aktivera dem i den matchande appen och använda dem för din laddbox. Observera att laddkortmärket också måste matcha appen (t.ex. ett Elli-kort i Elli-appen).

Tyvärr kan du inte använda laddkort från tredje part.
Pro-modellen är utrustad med en MID-certifierad energimätare, vilket gör det möjligt att ta betalt för varje kund separat.
Självklart! Du kan hantera våra internet-aktiverade modeller med hjälp av en app för iOS eller Android.
 
Eftersom våra laddare är tillgängliga för olika märken inom Volkswagen Group bör du se till att du laddar ner rätt app.

Aktivera privat läge.

När du aktiverat privat läge på din Wallbox kan bara de personer som är behöriga använda din laddstation. För att göra detta gå din väggbox-inställningar i appen och välj "Privat läge".

Om du har aktiverat privat läge finns följande val tillgängliga för laddning.


Laddkort (RFID)

Du kan starta en individuell laddning med hjälp av det medföljande laddkortet. För att göra detta måste du först koppla ihop laddningskortet med din laddbox. 


Fjärrstart

Snart kan du manuellt starta en individuell laddning via appen i din smartphone. Detta är särskilt praktiskt om en gäst vill ladda sin bil. För vissa modeller är denna funktion under utveckling men så fort den är tillgänglig kommer den att aktiveras via en mjukvaruuppdatering.
RFID-autentisering är en funktion hos de wallboxar som är internet-aktiverade, och som gör det möjligt för dig att själv välja vilka som kan använda din wallbox.
 
Du aktivera och/eller inaktivera denna funktion med hjälp av appen. Om denna funktion inaktiveras går det endast att ladda via ett RFID-kort. RFID-laddkortet ser ut som ett vanligt kreditkort och fungerar som "nyckel". Laddningsprocessen kan endast påbörjas med ett RFID-laddkort som godkänts i appen.
 
Observera att du behöver en internetanslutning för den initiala konfigurationen av RFID-laddkortet.

Uppdatering av programvara

Detta är ett gott tecken. Wallbox är ansluten till internet och när den blå lampan blinkar spelas den senaste programvaruuppdateringen upp på Wallbox. Din Wallbox har nu den senaste versionen. När uppdateringen är genomförd lyser LED-lampan med fast blått sken.
 
Nu kan du koppla ihop din Wallbox med motsvarande app på din smartphone och sköta kontrollen därifrån.
 

Home Energy Management

Ett Home Energy Management System är ett system för att planera och styra energiflöden i privata hushåll. Syftet med systemet är, utöver att spara resurser och skydda klimatet, att sänka elkostnaderna till ett minimum och samtidigt trygga användarnas energibehov – eller att fördela egenproducerad solel på bästa sätt i huset. 

Dessutom ser systemet till att elinstallationen hemma hos dig inte överbelastas vid användning av flexibelt reglerbar elektrisk utrustning. 
Det standardiserade språket EEBus för apparater möjliggör ett enkelt och direkt datautbyte mellan dina husapparater. Därmed kan du t.ex. styra dina dagliga flöden av el på ett smart sätt och spara kostnader.
 
Detta kräver EEBus-kommunikation, vilket är tillgängligt i våra internetkompatibla wallboxar. Om den senaste versionen av programvaran är installerad i din wallbox kan du hantera dagliga effektflöden.
Nej. Förnärvarande erbjuder inte Elli denna tilläggstjänst. Du kan dock alltid begära det via din betrodda installatör. 

Denna tilläggstjänst består av maskinvara (CT-Coils) samt installation och konfiguration. Om du behöver en dynamisk lastbalansering bedöms tillsammans med din installationsleverantör. I de vanligaste fallen behöver du det om det finns flera stora strömförbrukare (t.ex. elektrisk dusch eller värmepump) i samma strömkrets och/eller om det finns flera laddare som ska ladda samtidigt.
Den perfekta situationen när det gäller hållbarhet: Solen skiner och du vill direkt använda den hållbart producerade kraften i din bil eller inser att du laddar med överkraft?
 
Våra internetkompatibla wallboxar har EEBus-kommunikation, vilket möjliggör koordination mellan laddstationen och solcellsanläggningen.
 
EEBus är en IP-baserad kommunikationsstandard som används av många övervakningssystem för energianvändning i hemmet (HEMS) för att hantera energiinstallationer. Optimerad laddning är nu möjlig tack vare en ny programvaruuppdatering (v.3.8.12; v.39.1) Detta innebär att din wallbox kan kopplas till solcellsanläggningen via ett EEBus-aktiverat HEMS. 
 
Ytterligare villkor för kompatibilitet med ett solcellssystem
 • Ditt solcellssystem stödjer kommunikation via EEBus
 • Du har redan ett HEMS (eventuellt redan integrerat i din solcellskontroll; bäst att fråga din elektriker om detta)
 • Du har en internetaktiverad wallbox
 • Wallboxen har programvaruversionen v3.8.12; v3.29 eller högre
 • Den elektriska infrastrukturen i ditt hus är utformad i enlighet med detta. Det är bäst att fråga din elektriker
Alla våra wallbox-varianter kan som tillval utrustas med dynamisk belastningshantering*.

Dynamisk belastningshantering är en funktion som hanterar wallboxens laddningseffekt i enlighet med effekten som för tillfället är tillgänglig på plats.
 
Detta innebär att om resten av byggnaden kräver mycket ström anpassas laddningseffekten från wallboxen dynamiskt och ditt fordon laddas med den återstående tillgängliga effekten. När strömförbrukningen inom byggnaden minskar igen, ökar laddningseffekten från wallboxen igen. Denna typ av "skydd" övervakar följaktligen kontinuerligt belastningen och anpassar laddningseffekten därefter.
 
*Ytterligare effektmätningsspolar måste installeras och kablar måste dras för att tillhandahålla denna funktion.

Felsökning - Allmänt

Sök efter en hjälpfull information

Majoriteten av potentiella fel har redan rapporterats och vi känner till dem. Därför har vi satt ihop en lång lista med artiklar som kan hjälpa dig vid felsökning. Sök bara efter några nyckelord i sökfunktionen eller gå till "Felsökning". Där hittar du också förklaringar till de olika LED-indikationerna.


Kontakta kundtjänst

Du kan också kontakta vår kundtjänst. Du kan nå oss via vår telefonjour eller vår e-postadress. Vi kommer att ta hand om ditt problem direkt. Med modeller som är Internet-aktiverade kan många fel lösas på ett bekvämt sätt via fjärråtkomst. I annat fall skickar vi en installatör till dig så snart som möjligt.

Viktigt: Vi reparerar naturligtvis fel utan kostnad. Detta gäller dock under förutsättning att felet inte är ditt eget. 

Köp- och betalningsmetoder

För närvarande erbjuder vi dig följande betalningsalternativ:
 • Visa
 • MasterCard
 • Sofort
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal
 • DinersClub
 • Discover
Beroende på leveransland kan vi erbjuda de vanligt förekommande betalningsmetoderna.
Som exempel kan våra svenska kunder använda Trustly som betalningsmetod.
Betalning av köpeskillingen ska ske omedelbart efter att avtalet ingåtts eller när varorna skickas. Så snart du får en leveransbekräftelse från oss kommer motsvarande belopp att debiteras från ditt angivna konto.
"Reserverat" innebär att beloppet ännu inte har dragits från ditt kreditkort utan att transaktionen enbart har ”reserverats” av din bank/ditt kreditkortsföretag (t.ex. Visa eller MasterCard).
 
Så snart du har fått en bekräftelse från Elli kommer beloppet att debiteras. Beroende på din kortutfärdande bank kan det ta några dagar. Under tiden visas beloppet som "reserverat" för dig.
 
Även om beställningen blir annullerad kan beloppet komma att visas som "reserverat". Det beror på var köpet avbröts. Detta belopp kommer givetvis inte att debiteras.
Så fort du har slutfört din beställning i webbutiken får du en beställningsbekräftelse av oss. 

Därefter kontrolleras din beställning och du får omedelbart din orderbekräftelse inkl. våra affärsvillkor och information om ångerrätt skickad per e-post.  
 
Du får en faktura när leveransen har slutförts.
Det bästa sättet att kontakta vår kundtjänst är via telefon eller e-post. Självklart hjälper vi dig gärna med alla frågor eller problem du kan tänkas ha angående ditt konto.
Om din betalningsmetod blir avvisad flera gånger ska du kontrollera dina angivna uppgifter igen. Alternativt kan du välja en annan betalningsmetod.
 
Du bör dock alltid ange namnet på den betalningsmetod som redan har registrerats i beställningen. Det hjälper oss att verifiera dina uppgifter och påskyndar processen.
För närvarande erbjuder vi dig följande betalningsalternativ:
 • Visa
 • MasterCard
 • Klarna Pay later
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPal
 • DinersClub
 • Discover
Beroende på leveransland kan vi erbjuda de vanligt förekommande betalningsmetoderna.
Som exempel kan våra svenska kunder använda Trustly som betalningsmetod.

Frakt

Vi informerar om aktuella leveranstider direkt vid modellkonfigurationen i början av köpprocessen. Aktuella leveranstider vid leveranstillfället anges där.
Vår wallboxar levereras av våra fraktpartner DHL eller UPS.
Beroende på om du beställde din wallbox med eller utan installationstjänst sker leveransen till olika mottagare och vid olika tidpunkter:
Om du beställde wallboxen utan installationstjänst levereras den till den angivna adressen.
Om du beställde wallboxen med installationstjänst kommer den att levereras till installatörens adress efter avklarad hemkontroll. Så fort installatören har tagit emot wallboxen kommer du att bli kontaktad för att boka tid för installationen. Installatören kommer att ta med wallboxen till det inbokade tillfället för installation.

Returnering och återkallelse

Ja, du har 14 dagars ångerrätt från den dag då din Wallbox levererades. 
Om du berörs av ett garantiärende eller om du vill ångra din beställning ber vi dig skicka in ditt anspråk via vårt kontaktformulär.

Så fort vi har verifierat det skickar vi en returfraktsedel till dig via e-post. Använd denna fraktsedel för att ordna med hämtning eller lämna in paketet hos din närmaste paketservice.
Vi ber dig att meddela oss om ditt beslut så snart som möjligt, så att det finns möjlighet att avboka din beställning före leverans. Detta skulle minska kostnaderna för alla som är involverade.

Det snabbaste och enklaste sättet att avbeställa är att använda vårt kontaktformulär. När du har öppnat formuläret väljer du ämnet "Cancellation/Withdrawal" (avbeställning/uppsägning). Vi kommer då att skicka en avbeställningslänk (giltig i 24 timmar) till dig via e-post. Vi återbetalar inköpspriset när du har bekräftat avbeställningen.

Observera: Vid uppsägning skickar vi en returetikett till dig, och inköpspriset återbetalas när vi har tagit emot din retur.
Nej, självklart kommer vi att stå för alla uppkomna kostnader i samband med returen.

Hittade du inte de svar du behöver?